English
Blog

Ontdek de factoren die invloed hebben op de stijging van huurprijzen en wanneer je een verhoging kunt verwachten.

 

De huurprijzen in de vrije sector zijn het laatste half jaar van 2020 gedaald. In het laatste kwartaal was er zelfs sprake van een daling van enkele procenten ten opzicht van een jaar eerder. Overigens is er wel verschil aan te merken in de daling van de huurprijzen. Grote steden als Amsterdam liepen daarbij voorop. In Amsterdam is de daling van de huurprijzen medio 2019 al ingezet. Er is echter nog altijd sprake van krapte op de woningmarkt en er is nu een opgaande trend waarneembaar als het om de huurprijzen gaat. In het tweede kwartaal van 2021 zijn de prijzen voor huren in de vrije sector namelijk alweer verder omhoog gegaan. Toch zijn er ook voor wat betreft de stijging een aantal verschillen aan te merken.

Stijging gemiddelde huurprijzen

De huurprijzen stijgen vooralsnog niet overal in Nederland hoewel de gemiddelde tendens een prijsstijging laat zien. Er is sprake van een gemiddelde stijging van meer dan 5% voor het huren van een woonhuis in vergelijking met een jaar eerder. Voor wat betreft de huurprijzen voor appartementen geldt dat deze met 6% zijn gestegen voor de vergelijkbare periode. Deze percentages zijn onder meer berekend door NVM als makelaarsvereniging.

Stabilisatie en lichte daling

De stijging laat zich echter niet overal in Nederland zien, want er zijn wat dat betreft regionale verschillen. Zo is er onder meer in de regio Amsterdam, zoals in de hoofdstad, maar ook in Almere en Amstelveen sprake van een stabilisatie van huurprijzen. Dit in vergelijking met de eerste drie maanden van 2021. Bovendien is er zelfs nog een lichte daling als de huurprijzen ten opzicht van eenzelfde periode in 2020 worden afgezet. In de provincie Drenthe is overigens sprake van een daling van de huurprijzen in het tweede kwartaal van 2021 vergeleken met eenzelfde periode in het afgelopen jaar.

Uitschieters stijging huurprijzen

In een aantal andere grote steden zijn de huurprijzen al gestegen. Het gaat hierbij onder meer om gemeenten als Utrecht, Rotterdam en Den Haag, maar ook om Haarlem en Eindhoven. Rotterdam is overigens de uitschieter als het gaat om de stijging van huurprijzen met meer dan een kwart. Overigens is deze extreme stijging te danken aan een luxe wooncomplex dat de huurprijzen gemiddeld omhoog heeft gedreven.

Snellere stijging huurprijzen nieuwbouw

Naast regionale verschillen die invloed hebben op de huurprijs en het woningtype is er nog een onderscheid. Zo stijgen de prijzen voor nieuwbouwhuizen sneller dan voor bestaande woningen en appartementen. Overigens voor zeer stedelijk gebied dat de huurprijzen minder hard zijn gestegen in vergelijking met minder stedelijk gebied. Verder is er een verschil aan te merken in de stijging van huurprijzen voor wat betreft de oplevering van woningen en appartementen.

Zo blijkt dat kale woningen net als gestoffeerde woningen doorgaans in prijs zijn gestegen. Er is voor wat betreft de verhuur van gemeubileerde woningen eerder een stabilisatie waar te nemen of een lichte daling in de huurprijs. Dat kan onder meer te maken hebben met een verminderde vraag onder expats. Deze groep die doorgaans tijdelijk in huurwoningen verblijven, huren veelal gemeubileerd. Het grootste deel van woningen die voor de verhuur worden aangeboden, zijn doorgaans kaal.

Krapte op de woningmarkt

Er is nog altijd sprake van krapte op de woningmarkt. De vraag naar woningen is groter dan het aanbod. Dat is heel duidelijk te zien als het om de verkoop van woningen gaat, maar ook in de huursector is er sprake van krapte. Dat betekent dat het in de lijn der verwachting ligt dat de huurprijzen de weg omhoog weer vinden. Er is bovendien vanuit expats weer een toenemende vraag te zien. Deze vraag is in 2020 uiteraard sterk verminderd en dat heeft vooral in stedelijk gebied invloed gehad op de huizenprijzen. Bij een toenemende vraag van woningzoekenden in Nederland en van expats ligt het voor de hand dat de gemiddelde huizenprijs verder gaat stijgen. De daling is in elk geval doorbroken en dat maakt de weg vrij om de prijzen omhoog te laten gaan.

Woning verhuren

Het is in verband met de hoge huurprijzen in de vrije sector en verwachtte stijging aantrekkelijk om een woning te verhuren. Amstelland Makelaars is gespecialiseerd in de verhuur van woningen aan expats in de regio Amsterdam en Amstelveen. Dat is bijvoorbeeld ideaal als u tijdelijk voor een bepaalde periode naar het buitenland vertrekt. Het huis blijft dan niet onbeheerd achter en er is sprake van een vast inkomen uit verhuur op maandbasis. Ook als u een andere woning heeft gekocht waar u naartoe verhuist, is het mogelijk om de oude woning in de verhuur te doen. Bijvoorbeeld als het ernaar uitziet dat een snelle verkoop even op zich laat wachten. Of om de woning in eigendom te houden om gedurende een lange termijn te profiteren van inkomsten uit reguliere verhuur.

Snelle verhuur

Bij de keuze om een woning te verhuren, is het uiteraard belangrijk dat het huis niet maanden leeg komt te staan. Dat zijn dan maanden waarin u inkomsten misloopt. Daarom is het van belang om een verhuurexpert als Amstelland Makelaars in te schakelen. U krijgt daarmee de zekerheid van exposure van uw woning via verschillende kanalen. Hierdoor is het mogelijk om snel een huurder voor uw woning in de regio Amsterdam of Amstelveen te vinden. Bovendien voorzien wij in een uitstekende verhuurservice om een geschikte en betrouwbare huurder te vinden. Als extra service is het onder meer mogelijk om het financiële en technische beheer uit handen te nemen. Op die manier heeft u nergens omkijken naar. Onze service voor woningverhuur aan expats staat hoog aangeschreven. Dat blijkt onder meer uit grote en gerenommeerde bedrijven die ons inschakelen voor de huisvesting van expats.

Wilt u meer informatie over het verhuren van uw woning in de regio Amsterdam en Amstelveen? Neem in dat geval vrijblijvend contact op met Amstelland Makelaars. Wij zijn u als lid van de branchevereniging VBO en Vereniging van Verhuurmakelaars Amsterdam (VVA) graag van dienst. Onze verhuurservice is zowel geschikt voor tijdelijke verhuur van woningen als voor de woningverhuur op lange termijn.

Uitgelicht aanbod

Onze nieuwste woningen in beeld

Bekijk ons volledige aanbod