English
Blog

Een overzicht van de kosten die komen kijken bij het verkopen van een huis.

Er zijn verschillende kosten van toepassing als u van plan bent om uw huis te verkopen. De makelaarskosten zijn wat dat betreft de meest bekende kosten tenzij u besluit om de gehele verkoop zelf ter hand te nemen. Het is voor een snelle verkoop echter aan te raden om het verkoopproces uit te besteden, waarbij u bovendien alle zorg uit handen wordt genomen.

Naast de makelaarskosten zijn er nog een aantal kosten om rekening mee te houden. Bijvoorbeeld met de kosten voor het verkrijgen van een energielabel als dat nog niet aanwezig is net als met notariskosten. Ook valt er rekening te houden met de kosten voor het optimaliseren van uw woning om de hoogst mogelijk prijs te krijgen. Tot slot kost een huis verkopen eveneens geld in het kader van het doorhalen van een eventuele hypotheek.

Makelaarskosten voor de verkoop van uw woning

Als u gebruikmaakt van diensten van een makelaar, zoals van Amstelland Makelaars, dan zijn daar voor de verkoop van uw woning kosten aan verbonden. Er is sprake van een courtage met een percentage dat gebaseerd is op de verkoopwaarde van uw woning. Wij hanteren wat dat betreft een scherpe courtage en bieden een prijs op maat.

Uitgebreide dienstverlening

U krijgt bij ons voor kosten van de verkoop van uw huis een uitmuntende dienstverlening. In overleg met u bepalen wij de vraagprijs van uw woning en stellen wij een verkoopstrategie op. Bovendien zorgen wij voor een perfecte presentatie middels foto’s en een video die door een professional worden gemaakt. Ook dragen wij zorg voor bekendmaking via de populairste kanalen als Funda, Huislijn en Jaap. Ons makelaarskantoor is in Amsterdam aan de Prinsengracht gevestigd en wij brengen uw woning op een prominente manier in onze etalage onder de aandacht.

Energielabel voor informatie over energiezuinigheid

Het is bij de verkoop van uw huis verplicht om over een energielabel te beschikken. De gedachte achter het energielabel is onder meer het stimuleren van woningeigenaren om energiebesparende maatregelen door te voeren. Een andere reden is dat een energielabel als doel dient om in informatie te voorzien over de energiezuinigheid. Potentiële kopers krijgen dan ook met het energielabel informatie in handen over de energiezuinigheid van uw woning.

Kosten energielabel aanvragen

Er is aan iedere woning in 2015 een voorlopig energielabel toegekend, maar deze dient u bij de verkoop van uw huis definitief te maken. Dat kost geld, want u dient daarvoor een erkende professional in te schakelen die het energielabel definitief maakt. De kosten bedragen gemiddeld enkele honderden euro’s. De hoogte van de kosten varieert per deskundige, maar het maakt ook uit of u een riante eengezinswoning heeft of een klein appartement. De kosten staan vooraf vast en de professional kan niet achteraf extra kosten in rekening brengen voor het energielabel.

Notariskosten in bepaalde situaties

De stelregel is dat de koper bij de overdracht van een woning de notariskosten betaalt. Er zijn echter uitzonderingen denkbaar waarbij de verkoper de overdrachtskosten van de notaris betaalt in plaats van de koper. Dat is bijvoorbeeld een mogelijkheid als u de notaris wilt kiezen om daarbij aan de koper aan te bieden de overdrachtskosten te betalen. De koper is namelijk doorgaans de partij die de notaris kiest en u komt de koper tegemoet met het betalen van de notariskosten als u een voorkeur heeft voor een bepaalde notaris. Dat komt bijvoorbeeld wel eens voor als de te verkopen woning deel uitmaakt van een erfenis.

Woning klaarmaken voor de verkoop

Wij hebben uiteraard de expertise in huis om een succesvolle verkoop van uw woning te realiseren. Daarom voorzien wij ook in specifiek advies betreffende het verkoopklaar maken van uw huis. Het kan hierbij gaan om een beperkte aanpassing, zoals het uitvoeren van achterstallig onderhoud of het tijdelijk plaatsen van meubels als de woning al leeg staat. Het klaarmaken van uw woning voor de verkoop kost uiteraard geld, maar de hoogte van de kosten variëren wat dat betreft. 

Kleine of grote aanpassing

Een kleine aanpassing hoeft niet veel te kosten, maar kan wel voor een snellere verkoop zorgen. Denk maar aan het schilderen van wanden in een neutrale lichte kleur. Er zijn tevens grotere aanpassingen mogelijk op het gebied van bouwkundige werkzaamheden als daardoor sprake is van een aanzienlijke waardevermeerdering. Daarover gaan wij uiteraard graag met u in gesprek als u van onze makelaarsdiensten gebruikmaakt. Uiteraard krijgt u tevens advies van ons voor het optimaliseren van het interieur waar u geen geld aan uit hoeft te geven, zoals een opgeruimd huis voor de foto’s en video belangrijk is.

Hypotheek doorhalen

Indien er nog een hypotheek op uw huis zit dan dient de inschrijving daarvan bij de verkoop van de woning in het Kadaster doorgehaald te worden. Een andere benaming hiervoor is royeren. U heeft niet zelf de mogelijkheid om de hypotheek door te halen, maar dient daarvoor een notaris in te schakelen die een akte van royement opstelt. De notaris biedt de akte van royement aan bij het Kadaster. De inschrijving van de hypotheek vervalt hiermee en daarmee dus de hypotheekakte.

Kosten akte van royement

De kosten van het doorhalen van de hypotheek door een notaris variëren en zijn onder meer afhankelijk van welke notaris u kiest. Gemiddeld liggen de kosten van het opstellen van een akte van royement tussen € 100 en € 500. Dat er sprake is van variatie in kosten komt omdat notarissen de vrijheid hebben zelf de hoogte van het tarief te bepalen.

Aftrekbare kosten bij verkoop van woning

Bij de aankoop van een woning zijn er allerlei kosten die fiscaal aftrekbaar zijn, maar hoe zit dat bij de verkoop van een huis? De kosten bij de verkoop van een woning zijn helaas niet aftrekbaar, maar daarop geldt wel een uitzondering. De kosten voor het laten opstellen van een akte van royement om de hypotheek door te halen, zijn namelijk wel fiscaal aftrekbaar. Mocht er een boeterente van toepassing zijn in het kader van het vervallen van de hypotheek dan geldt dat deze kosten eveneens voor fiscale aftrek in aanmerking komen.

Wilt u uw huis in Amsterdam of omgeving op een succesvolle manier verkopen tegen lage kosten? Neem snel contact op met Amstelland Makelaars dan maken wij graag direct een afspraak.

Uitgelicht aanbod

Onze nieuwste woningen in beeld

Bekijk ons volledige aanbod