English
Blog

Verken de belangrijkste factoren die de waarde van een woning beïnvloeden en hoe je de waarde van je eigen huis kunt verhogen.

Het is bij het verkopen van uw woning belangrijk om te weten wat de waarde ervan is. Dat geldt ook als u van plan bent om een huis te kopen. Verder is het met de prijsontwikkelingen in de woningmarkt natuurlijk ook gewoon interessant om de woningwaarde te weten. Er zijn dus verschillende redenen om de woningwaarde te achterhalen.

Zo zijn er eveneens uiteenlopende manieren om de woningwaarde te berekenen. Of in elk geval om een indicatie te verkrijgen, zoals voor een huis de WOZ-woningwaarde opvragen. Of aan de hand van een gratis waarderapport te ontdekken wat uw eigen huis waard is. Er zijn natuurlijk meerdere factoren die uiteindelijk de waarde van een woning bepalen. Die komen hier dan ook uitgebreid aan bod net als de mogelijkheid om de woningwaarde van uw woning online gratis aan te vragen.

Intrinsieke waarde en marktwaarde

Er is bij de woningwaarde als eerste een onderscheid te maken tussen de intrinsieke waarde en de marktwaarde. De intrinsieke waarde heeft betrekking op het bedrag dat de woning in feite waard is beoordeeld aan de hand van objectieve maatstaven. De marktwaarde heeft betrekking op de verkoopwaarde van het huis. Ofwel welk bedrag heeft een koper ervoor over om een huis te kopen.

Verschil tussen WOZ-waarde en marktwoning waarde

De WOZ-waarde geeft een indicatie van wat een huis waard is, maar is voor de exacte woningwaarde niet betrouwbaar. Het is de gemeente die de WOZ-waarde vaststelt, waarbij factoren als de oppervlakte en ligging een rol spelen. De WOZ-waarde geeft echter niet aan wat de marktwaarde van de woning is. Het is zelfs zo dat er doorgaans sprake is van een aardig groot verschil tussen beide waarden. De waarde die de gemeente toekent, loopt doorgaans een jaar achter. Bovendien houdt de gemeente geen rekening met een nieuwe keuken, uitbouw of nieuwe badkamer. Dat zijn wel factoren die invloed hebben op de waarde van de woning in de markt.

Wat bepaalt de waarde van een woning?

Een van de belangrijke factoren die de waarde van een woning bepalen, is de ligging. Een huis in een grote stad als Amsterdam is meer waard dan hetzelfde huis in een dorp in Friesland. De locatie zelf speelt ook een rol, zoals de ligging in een rustige wijk of aan een snelweg. Of op een prachtige locatie in het centrum of in een nieuwbouwwijk aan de rand van een stad.

Het type huis en de staat van de woning zijn eveneens belangrijke factoren die de woningwaarde bepalen. Het oppervlak in het aantal vierkante meters speelt eveneens een rol net als de aanwezigheid van een tuin of balkon. Zo telt ook het aantal slaapkamers mee. De duurzaamheidsfactor weegt eveneens mee voor de woningwaarde. Bijvoorbeeld of er sprake is van isolerende en energiebesparende maatregelen. Deze variëren van zonnepanelen tot een warmtepomp en van dakisolatie en energiezuinige beglazing. Al deze factoren bij elkaar bepalen de waarde van woningen.

  • Locatie: dorp, stad, centrum, buitenwijk
  • Type huis: appartement, eengezinswoning, vrijstaand huis, bungalow of penthouse
  • Oppervlakte: aantal m² woning en aantal m² perceel
  • Buitenruimte: tuin, balkon en dakterras
  • Slaapkamers: meer slaapkamers verhoogt de waarde van de woning
  • Duurzaamheidsfactor: zonnepanelen, warmtepomp en isolerende beglazing

Woningwaarde vergelijkbare huizen

Een interessant gegeven om de woningwaarde van een huis te berekenen, is de woningwaarde van vergelijkbare huizen. Het gaat dan om woningen van hetzelfde type die in de omgeving zijn gelegen. De vergelijkbare woningwaarde is een extra maatstaf om de waarde van bijvoorbeeld uw huis te berekenen.

Gratis woningwaarde rapport

Wij bieden u graag de mogelijkheid om gratis een waarderapport aan te vragen. Zo komt u er binnen enkele stappen al achter wat de geschatte waarde van uw woning is. Of wat de geschatte woningwaarde is van een huis waar u interesse in heeft. In de stappen voor het gratis waarderapport woning maken wij onder meer gebruik van de woningwaarde van vergelijkbare huizen. U vult eerst de postcode in en selecteert een reden om een waardeschatting te krijgen. Bijvoorbeeld voor het kopen van een huis in Amsterdam. Daarna geeft u aan wanneer u wilt verhuizen om vervolgens het aantal m2 aan te geven. Vervolgens kiest u het type woning, waarna de tool op zoek gaat naar vergelijkbare huizen. Dat verhoogt namelijk de betrouwbaarheid van de indicatie van de woningwaarde. U krijgt een foto van een woning te zien en geeft dan aan of het om een vergelijkbare woning gaat of niet. Tot slot vult u uw naam, e-mailadres en telefoonnummer in. U ontvangt daarna van ons gratis het waarderapport.

Woningwaarde en de vraagprijs

Er is nog een interessant kenmerk dat invloed heeft op de concrete woningwaarde. Dat is namelijk de vraagprijs van het huis. Het is heel goed mogelijk dat de vraagprijs verschilt van de waarde van het huis. De vraagprijs kan lager liggen, maar ook hoger zijn dan de woningwaarde uitwijst. Het gevoelsaspect speelt daarbij een rol voor de potentiële kopers van een huis. Daar waar er objectieve maatstaven zijn om de waarde van de woning te bepalen, zijn er eveneens persoonlijke aspecten bij betrokken. Als iemand uw woning als droomhuis ziet, is die persoon wellicht bereid om meer te betalen dan het huis feitelijk waard is. De economische omstandigheden zijn uiteraard ook nog van belang.

Economische omstandigheden en de woningwaarde

De economische situatie is eveneens van belang als het om de woningwaarde gaat. De geschiedenis laat zien dat de vraagprijzen tijdens een economische crisis dalen. Een economische recessie zorgt voor minder vraag naar woningen. Dat heeft te maken met de onzekerheid over de financiële situatie die een recessie met zich meebrengt. Op het moment dat de huizenprijzen zich dan op het dieptepunt bevinden, zet de weg naar economisch herstel doorgaans in.

Dat leidt dan weer tot een stijging van de vraagprijzen, zodat woningen in de huizenmarkt meer waard worden. Naast de economische omstandigheden speelt ook het totale aanbod op de woningmarkt een rol. Er is in Nederland nu eenmaal een woningprobleem in de vorm van schaarste van huizen. In Amsterdam en in de rest van de Randstad is dat probleem zelfs nog groter dan in bijvoorbeeld het noorden van het land. De schaarste aan woningen zorgt ervoor de prijzen van huizen stijgen. Het aanbod is in verhouding te beperkt tot de vraag.

U ziet dat er verschillende vormen van woningwaarde zijn en dat er diverse omstandigheden zijn die de prijs bepalen. Voor u als koper of verkoper is uiteindelijk de aankoop- of verkoopprijs het belangrijkst. Wij vervullen als Amstelland Makelaars daarin graag een rol.

Uitgelicht aanbod

Onze nieuwste woningen in beeld

Bekijk ons volledige aanbod