English
Blog

Leer het verschil tussen een officieel taxatierapport en een geschatte waarde en het belang van elke optie.

                     

Een huis taxeren betekent dat er sprake is van het vaststellen van de marktwaarde van een woning. Er zijn verschillende redenen om een huis te laten taxeren, zoals om een huis te verkopen of te kopen. Een officiële taxatie van het huis betekent dat het taxatierapport ook te gebruiken is voor het verkrijgen van een hypotheek. Een huis laten taxeren kent echter ook een vrijblijvend karakter met onze online tool ‘Wat is mijn huis waard’. Dit betreft geen officiële woningtaxatie, maar biedt wel inzicht in de geschatte waarde van de woning. Wij voorzien u hier graag van verdere informatie over alles wat met een huis taxeren te maken heeft. Bijvoorbeeld wat belangrijke factoren zijn voor de woningwaarde en wat de redenen zijn voor een huis taxeren.

Hoe werkt het taxeren van een huis?

De woningtaxatie voorziet in een waardebepaling van je huis en daar zijn verschillende factoren op van toepassing. De taxateur kijkt onder meer naar het type huis en ligging van de woning net als naar de omgeving en aanwezige voorzieningen. De staat van onderhoud van het huis speelt eveneens een rol. Dat geldt ook voor de inhoud en de oppervlakte van de woning.

 Verder kijkt de taxateur bij een huis taxeren naar de bouwconstructie en kwaliteit van gebruikte bouwmaterialen. De mate van isolatie is eveneens nog een factor bij de woningtaxatie net als eventuele andere energiebesparende maatregelen. De taxateur maakt verder gebruik van kadastrale gegevens en indien aanwezig eventueel van bouwtekeningen. Al deze informatie bij elkaar bepaalt de waarde van de woning. De taxateur stelt vervolgens een officieel taxatierapport op gebaseerd op alle gegevens.

Huis taxeren voor verkrijgen hypotheek

Een huis taxeren is nodig om een hypotheek te verkrijgen. Heeft u een bod gedaan op een woning en wilt u een hypotheek aanvragen? In dat geval verzoekt de geldverstrekker om een taxatierapport van de woning. De hoogte van de te verstrekken hypotheek is namelijk van meerdere factoren afhankelijk. Uw inkomen en financiële situatie spelen een rol, maar de woningwaarde is eveneens een hypotheekfactor.

 Het is daarbij mogelijk om tot maximaal 100% van de marktwaarde met een hypotheek te financieren. Daarom is het belangrijk dat er weinig verschil is tussen de taxatiewaarde en de koopprijs. Wilt u een huis kopen en het huis laten taxeren voor een hypotheek? Amstelland Makelaars begeleidt u graag in het aankoopproces en schakelt voor de taxatie een onafhankelijke deskundige in. Overigens geldt voor een hypotheek voor nieuwbouwwoningen dat een huis taxeren niet nodig is.

Woningwaarde vaststellen om verkoopprijs te bepalen

Wij krijgen als makelaar in Amsterdam vaak de vraag om de woning waarde te bepalen als het gaat om een huis verkopen. Als verkoopmakelaar in Amsterdam beschikken wij over een brede kennis van de markt. Dat biedt als voordeel dat wij in staat zijn om u een realistisch beeld van de geschatte verkoopopbrengst te geven.

 Uiteraard gaan wij met u in overleg om een verkoopstrategie te bepalen en om een marktconforme vraagprijs samen te stellen. Het is heel verstandig om voor het bepalen van een vraagprijs te weten wat de waarde van de woning is. Als wij als verkoopmakelaar uw huis taxeren, weet u zeker wat een reële vraagprijs voor uw huis is. 

Huis taxeren om bezwaar te maken tegen WOZ

Een andere reden voor een huis taxeren, is om het taxatierapport te gebruiken om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Bijvoorbeeld als u denkt dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld door de gemeente. Het bezwaar staat sterk als u een taxatierapport meestuurt van een onafhankelijk taxateur. Laat in dat geval de taxateur ook referentiepanden in het rapport opnemen om nog sterker te staan. Er zijn weliswaar kosten verbonden aan het taxatierapport, maar indien u gelijk krijgt met uw bezwaar staat daar een vergoeding tegenover. Deze kostenvergoeding dient u dan wel bij de gemeente aan te vragen.

Kosten van een officieel taxatierapport

Als u een officieel taxatierapport nodig heeft om een hypotheek af te sluiten, zijn daar kosten aan verbonden. De kosten van een huis taxeren variëren en zijn opgebouwd met verschillende onderdelen. Zo betaalt u het honorarium van de taxateur. Daarnaast betaalt u voor de kadaster kosten en voor de gemeenteleges. De kosten van een gevalideerd rapport vormen eveneens een onderdeel. Op de totale prijs van een huis taxeren is er bovendien nog btw van toepassing. 

Daarnaast brengt de taxateur eventueel nog extra kosten in rekening in de vorm van een toeslag, zoals bij een appartement of meetrapport.

U mag de kosten van een huis taxeren bij het kopen van een huis fiscaal in mindering brengen bij de inkomstenbelasting. Het is voor het officieel laten taxeren van uw huis voor een hypotheek met NHG belangrijk dat u een NWWI taxatie laat uitvoeren. Overigens zijn er ook steeds meer geld verstrekkers die eisen dat het een NWWI taxatie betreft. NWWI is als validatie-instituut door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen erkend. Dit instituut keurt taxatierapporten en controleert of deze volgens de richtlijnen zijn uitgevoerd. Hiermee heeft u de garantie dat er sprake is van een objectieve en betrouwbare taxatie van uw huis.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie over huis taxeren? Of wilt u een huis kopen of verkopen met behulp van een van onze makelaars? Neem vrijblijvend contact op met Amstelland Makelaars.

Uitgelicht aanbod

Onze nieuwste woningen in beeld

Bekijk ons volledige aanbod