English
Blog

De duurzaamheid van woningen is belangrijk in de woningmarkt en dat geldt zowel voor koopwoningen als huurwoningen. Bovendien is duurzaam bouwen bij nieuwbouw tegenwoordig het uitgangspunt. Er zijn meerdere redenen waarom de duurzaamheid van woningen een grote rol speelt, zoals de invloed op de woningwaarde en betere verkooppositie van huizen. Naast de positieve impact op het milieu geldt eveneens dat duurzame woningen energiebesparingen en meer comfort opleveren.

Wat is een duurzame woning?
Een duurzame woning voorziet in het beperken van het belasten van het milieu, is afgestemd op de werkelijke woonbehoefte, is goed geïsoleerd en maakt gebruik van natuurlijke energiebronnen. Een typisch voorbeeld van een duurzame woning is een nul-op-de-meterwoning, waarbij het opwekken van energie overeenkomt met het energieverbruik.

 

Voordelen van duurzame woningen: stijging woningwaarde
De duurzaamheid van woningen heeft met de blik op de toekomst uiteraard een positief effect op de woningwaarde. Deze waarde stijgt als er sprake is van een duurzame woning. Dit komt in de eerste plaats omdat een duurzaam huis binnen het toekomstig woonbeleid valt. Het is bijvoorbeeld de bedoeling om alle woningen in de toekomst van het aardgas af te krijgen. Bovendien is een duurzame woning energiezuinig, zodat de energierekening veel lager uitvalt.

 

Meer comfort
Een goed geïsoleerd huis zorgt niet alleen voor een lagere energierekening, maar voorziet eveneens in meer comfort. Het is voor het woonplezier belangrijk dat het huis aangenaam warm aanvoelt in de winter op koude dagen en dat het langer koel blijft op warme dagen in de zomer.

 

Minder last van stijgende energieprijzen
De stijgende energieprijzen maken de rol van duurzaamheid van woningen nog belangrijker. De energierekening is onderdeel van de maandelijkse vaste lasten en als deze door energiebesparende maatregelen laag blijft, is dat een groot voordeel.

 

Voorbereiding op de toekomst
Een ander voordeel van duurzame woningen is dat er daarmee al een stap is genomen in de voorbereiding op de toekomst. Zo is er ook een positief effect met het verkleinen van de impact op het milieu. Er is namelijk sprake van minder CO2 uitstoot indien er minder fossiele brandstoffen worden benut.

 

Toenemende onafhankelijkheid
Er is nog een groot voordeel en dat is dat duurzaamheid van woningen tot meer onafhankelijkheid leidt van fossiele brandstoffen bij het gebruikmaken van een warmtepomp, zonnepanelen of andere alternatieve energiebronnen.

 

Belangrijk bij bezichtiging
Bij het bezichtigen van een woning speelt de duurzaamheid van woningen een belangrijke rol. Er zijn verschillende aspecten om rekening mee te houden, zoals met het energielabel en met de maandelijkse energielasten. Het is eveneens van belang om te weten of en welke duurzame maatregelen er zijn genomen. Is er bijvoorbeeld een warmtepomp geïnstalleerd of beschikt het huis over zonnepanelen? Zijn er isolerende maatregelen genomen, zoals vloerisolatie, spouwmuurisolatie of dakisolatie? Zo is het eveneens interessant om te weten welke maatregelen er nog genomen dienen te worden om de woning verder te verduurzamen.

 

Energielabel
Het is aan te raden om bij het bezichtigen van een woning naar het energielabel te kijken. Het energielabel laat namelijk zien in welke mate het huis geïsoleerd is. Zowel voor verkopers als verhuurders geldt dat het verplicht is dat de woning een energielabel heeft. Energiezuinige huizen leveren een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheid van woningen. Een woning die energiezuinig is uitgevoerd voorziet in lagere energiekosten en in een lagere CO2 uitstoot. Waar voldoet een energiezuinig huis dan aan volgens het energielabel? Energiezuinige woningen zijn goed geïsoleerd, worden op een duurzame wijze verwarmd en maken gebruik van milieuvriendelijke energiebronnen. Een energielabel geeft informatie over deze kenmerken.

 

Impact op de verkoopprijs en huurprijs
Er zijn een aantal maatregelen die betrekking hebben op de duurzaamheid van woningen die een grote impact hebben op de verkoopprijs en huurprijs. De populairste maatregelen die in de smaak vallen bij potentiële kopers zijn isolatie en zonnepanelen. Dit heeft te maken met de combinatie van een verhoogd wooncomfort en verlaging van de energierekening. Een huis waarbij er nog sprake is van enkel glas, is wat dat betreft bijvoorbeeld minder populair. Enkel glas heeft dan ook een negatieve impact op de verkoopprijs en huurprijs, want de woning is hierdoor minder waard. Potentiële kopers houden namelijk rekening met uitgaven die er nodig zijn om het huis energiezuiniger te maken.

 

Rol van de makelaar
Amstelland Makelaars heeft vakkennis in huis om met betrekking tot de duurzaamheid van woningen bij aankoop of verkoop van een woning een adviserende en informerende rol te vervullen. Bij begeleiding tijdens een bezichtiging wijzen wij potentiële kopers bijvoorbeeld op eventueel nog te nemen duurzame maatregelen. Bij de aankoop van een woning is het belangrijk om, indien het huis nog niet duurzaam is, rekening te houden met de toekomst. Het is wat dat betreft mogelijk om tijdens een aanvraag voor een hypotheek verduurzaming erin mee te nemen. Bij het energieneutraal maken van een woning is het eveneens mogelijk om financiering vanuit de overheid te ontvangen. Daarnaast zijn er allerlei subsidies beschikbaar bij het nemen van isolerende en energiebesparende maatregelen.

 

Duurzaamheidsadvies als toegevoegde waarde
Duurzaamheidsadvies is een breed begrip, maar heeft zeker een toegevoegde waarde. Bij woningen met enkel glas is het bijvoorbeeld belangrijk om energiezuinig glas te laten aanbrengen. Bij de keuze voor dubbelglas is er sprake van een beperking van 40% warmteverlies ten opzichte van enkel glas. Een dergelijke investering verdient zich uiteraard terug en sneller dan ooit in verband met de hoge energieprijzen. Ook op het gebied van andere isolerende en energiezuinige maatregelen voorzien wij in duurzaamheidsadviezen. Bijvoorbeeld aan de hand van het energielabel om duurzame maatregelen door te voeren die het energieverbruik beperken en het woonplezier doen toenemen.

 

Onderscheid als duurzame makelaar
Wij maken als duurzame makelaar het onderscheid en denken mee op het gebied van duurzame oplossingen. Uiteraard speelt een gebrek aan duurzaamheid van een woning mee in het verstevigen van de onderhandelingspositie als het om de aankoop gaat. Er zijn bijvoorbeeld volgens de cijfers van het onderzoek ’Wonen in Amsterdam’ nog altijd 12% van het totale aantal koopwoningen in Amsterdam die over enkel glas beschikken. Overigens geldt voor de particuliere huursector in Amsterdam dat 38% van de vrijesectorwoningen nog over enkel glas beschikt.

Uitgelicht aanbod

Onze nieuwste woningen in beeld

Bekijk ons volledige aanbod