English
Blog

Leer alles over de kosten die komen kijken bij het taxeren van een woning en ontdek welke factoren deze kosten beïnvloeden.

Woning taxeren kosten: zo zit het

Er zijn allerlei redenen om een woning te laten taxeren, zoals voor de aanvraag van een hypotheek. Of om in te schatten wat een goede verkoopprijs is voor de woning. Wat dat betreft zijn er zowel aan de kant van de koper als aan de kant van de verkoper opties om een woningtaxatie te laten uitvoeren. De woning taxeren kosten zijn daarbij van diverse factoren afhankelijk. Hier ontdekt u hoe het precies zit met de kosten van een woning taxeren.

Woning taxeren kosten: rekenmethode

De kosten van het taxeren van een woning variëren en zijn onder meer van de toegepaste rekenmethode afhankelijk. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een taxateur op basis van een vast tarief werkt. Er zijn echter ook taxateurs die de woning taxeren kosten bepalen aan de hand van een percentage. 

De taxatiewaarde bepaalt dan hoe hoog de uiteindelijke kosten voor het taxeren zijn. Het percentage verschilt per taxateur en ligt gemiddeld tussen de 0,17% en 0,2%. Verder is het belangrijk te weten dat er mogelijk extra kosten van toepassing zijn. Daarom is het belangrijk om vooraf duidelijkheid te krijgen over de tarieven met betrekking tot de woning taxeren kosten. Er gelden namelijk geen vaste tarieven voor taxateurs.

Woning taxeren kosten: hier betaalt u voor

Het is natuurlijk handig om te weten waar u voor betaalt bij het laten taxeren van de woning. Er zijn een aantal tarieven die standaard van toepassing zijn. In de eerste plaats betaalt u het honorarium van de taxateur. Dat kan dus een percentage zijn, maar ook een vast tarief zijn inclusief alle overige kosten of een apart tarief exclusief overige kosten.

Daarnaast krijgt u te maken met kadasterkosten net als met gemeenteleges. Overigens varieert de hoogte van gemeenteleges per gemeente, maar is dat bedrag doorgaans niet meer dan € 72,00 Bovendien ontvangt u van de taxateur een NWWI gevalideerd rapport en daar zijn eveneens kosten aan verbonden. Over de totaalprijs betaalt u nog btw. 

 

=         Tarief taxateur

=         Kadasterkosten

=         Gemeenteleges

=         NWWI gevalideerd rapport

=         BTW

 

Wat kost een taxatie gemiddeld?

Er zijn dus verschillende factoren die invloed hebben op de woning taxeren kosten. Daarmee is er nog geen concreet inzicht in wat de werkelijke kosten zijn. Dat is dan ook per situatie verschillend, maar er is wel een gemiddelde indicatie te geven. U kan bij het laten uitvoeren van een taxatie dan ook rekening houden met kosten die gemiddeld tussen 450 euro en 650 euro liggen.

Taxatiekosten woning fiscaal aftrekbaar

De woning taxeren kosten vallen onder de belastingregels, waarbij het mogelijk is deze fiscaal in mindering te brengen op het inkomen. Er is dus een fiscaal voordeel aan verbonden bij het laten uitvoeren van een taxatie van een woning. De kosten zijn aftrekbaar van het inkomen dat in Box 1 valt en dat levert een belastingvoordeel op. Het inkomen wordt lager en dus betaalt u minder inkomstenbelasting.

Waar kijkt de taxateur naar?

De taxateur kijkt tijdens het bezoek aan de woning of appartement naar verschillende kenmerken. Bijvoorbeeld naar de ligging van het huis net als naar het totale woonoppervlak. Dit zijn al twee belangrijke elementen om de waarde van een huis te bepalen. Daarnaast telt ook het bouwjaar mee net als de staat van de woning en onderhoud. Ook een functionele indeling wordt meegenomen net als de actuele marktsituatie en het energielabel. De taxateur maakt onder meer gebruik van kadastrale gegevens en tekeningen van de woning.

Verder heeft de taxateur bij het bepalen van bijvoorbeeld de waarde voor verkoop het eigendomsbewijs van het huis nodig. Het is overigens niet zo dat de taxateur naar de bouwkundige staat kijkt. Dit is een onderdeel dat dan ook buiten de woning taxeren kosten valt. Het is dan ook belangrijk om na te gaan of er naast de taxatie ook een bouwkundig rapport nodig is. Bijvoorbeeld als het al een ouder huis betreft en u zekerheid wilt omtrent de staat van de woning.

NWWI taxatie verplicht voor NHG hypotheek

Een NWWI taxatierapport is verplicht bij een NHG hypotheek, maar ook zonder NHG geldt dat de meeste hypotheekverstrekkers vaak de eis stellen dat er sprake dient te zijn van een NWWI taxatierapport. NWWI staat voor het Nederlands Woning Waarde Instituut en heeft als taak rapporten van woningtaxaties te keuren van aangesloten taxateurs. Daarbij is er sprake van toezicht op een uniform taxatieproces die aan de hand van heldere richtlijnen is opgesteld. Op deze manier krijgt elke partij, van consument tot bank, de zekerheid dat er sprake is van een betrouwbare woningtaxatie. Het tarief voor dit traject beïnvloedt de woning taxeren kosten overigens minimaal en bovendien is het bedrag vaak al inbegrepen in het tarief.

Taxatie valideren

Een taxatierapport is in de eerste plaats een administratieve eis ten aanzien van de hypotheek. Bijvoorbeeld als het gaat om de haalbaarheid net als om de acceptatie van de hypothecaire lening. Het is een middel dat betrekking heeft op risicobeheersing voor zowel de consument als de hypotheekverstrekker. Een taxatie voorziet in een concrete onderbouwing van de taxatiewaarde.

Taxatie aanvragen via makelaar

Een van de gemakkelijke manieren om een taxatie aan te vragen is door Amstelland Makelaars in te schakelen. Bijvoorbeeld om de realistische waarde van onroerend goed te weten te komen. Of om een hypotheek aan te vragen, maar ook in het kader van een op planning staande verbouwing. Er zijn dan ook allerlei redenen om een taxatie aan te vragen. Zo komt het eveneens voor dat het bij een scheiding nodig is om de woning te laten taxeren of als u een woning erft.

Wilt u een woning laten taxeren, neem dan contact op met Amstelland Makelaars. Wij voorzien u graag van meer informatie en zijn transparant voor wat betreft de woning taxeren kosten. Ook voorzien wij in andere diensten om u zo compleet mogelijk van dienst te zijn. Zo werken wij onder meer samen met een gerenommeerd verzekeringstussenpersoon en hypotheekadvieskantoor. Heeft u een energielabel nodig voor uw woning? Neem in dat geval eveneens contact op met Amstelland Makelaars om het label door een gecertificeerd adviseur op te laten stellen. 

Uitgelicht aanbod

Onze nieuwste woningen in beeld

Bekijk ons volledige aanbod